Hạ tầng

Sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam cùng nhu cầu xây dựng hạ tầng giao thông ngày càng tăng trong những năm gần đây đã thôi thúc BYD tham gia lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao vị trí cạnh tranh trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hiện tại, BYD còn đề ra mục tiêu dài hạn là trở thành tổng thầu phát triển cơ sở hạ tầng nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, chinh phục lĩnh vực mới.