Quy trình đảm bảo an toàn trong thi công

1/ CHUẨN BỊ

 • Tài liệu về các quy định, quy chuẩn, nội quy an toàn
 • Hệ thống bảng, biển, bandroll, khẩu hiệu, trang thiết bị bảo hộ
 • Lập dự toán chi phí, lên kế hoạch triển khai cụ thể

2/ TRIỂN KHAI

 • Học và tập huấn an toàn lao động
 • Thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công: lắp đặt, khi làm việc trên cao, vận hành máy móc, an toàn về điện, khi cẩu nguyên vật liệu…
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường
 • Các quy định về chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động

3/ NGHIỆM THU

 • Thu thập, thông kê và lập báo cáo tai nạn lao động, vệ sinh môi trường
 • Giải quyết chế độ bồi thường, trợ cấp nếu có tai nạn lao động
 • Khắc phục, rút kinh nghiệm cho các công trình sau
 • Lưu tài liệu
1 2
3
4
5