Cơ điện

Hệ thống M.E.P (Mechanical, Electrical an Plumbing) là nhu cầu thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sản xuất và an toàn của nhà máy. Vì vậy, hạng mục này không chỉ cần đảm bảo hiệu năng sử dụng, tính thẩm mỹ mà còn cần đặc biệt chú trọng đến tính an toàn, nhất là với hệ thống đường điện, hệ thống phóng cháy chữa cháy…BYD luôn nỗ lực là một nhà thầu cơ điện có nhiều kinh nghiệm và đạt tiêu chuẩn ở trong và ngoài nước..

BYD thiết kế và thi công hệ thống M.E.P với 4 hạng mục chính:

1/ Hệ thống điện

2/ Hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC)

3/ Hệ thống báo cháy và chữa cháy

4/ Hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh (P&S)

Hệ Thống điện Hệ Thống điều Hòa Thông Gió

Phòng Cháy Chữa CháyCấp Thoát Nước