KCN Đồng Văn 1, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Khu CN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Khu công  nghiệp Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Khu CN Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội

Khu CN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Khu CN Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định