KHO XƯỞNG XÂY SẴN ĐỂ CHO THUÊ

Dự án: Công nghiệp
Khu vực: Miền Bắc
Tiến độ: Đang thi công
Tên dự án Kho xưởng xây sẵn để cho thuê
Địa điểm KCN DeepC- Đình Vũ- Hải Phòng
Diện tích 4ha
Tiến độ 09/2022-6/2023

Dự án liên quan

Tên dự án: Nhà máy sản xuất đồng KCT- Hà Nam Địa điểm: KCN Đồng Văn I, Duy Tiên, Hà Nam Diện tích: 02 ha Thời gian 05/2021

Tên dự án Kho xưởng xây sẵn để cho thuê Địa điểm KCN DeepC- Đình Vũ- Hải Phòng Diện tích 4ha Tiến độ 09/2022-6/2023

KCN Đồng Văn 1, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Khu CN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Khu công  nghiệp Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam