Thi công xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ

Dự Án: Công nghiệp
Khu vực: Miền Bắc
Tiến độ: Đang thi công
Năm: Năm 2021
Chủ đầu tư Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea Việt Nam
Địa điểm KCN Đồng Văn 1, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Diện tích 1.4 ha
Thời gian 8/2020-8/2021

Dự án liên quan

KCN Đồng Văn 1, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Khu CN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Khu công  nghiệp Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Khu CN Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định