DI DỜI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

Dự Án: Công nghiệp
Khu vực: Miền Bắc
Tiến độ: Đã thi công
Năm: Năm 2011
Chủ đầu tư Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định
Địa điểm Khu CN Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
Diện tích 12.000 m2
Thời gian thi công 4/2011 – 10/2011

Dự án liên quan

Khu CN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Khu công  nghiệp Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Khu CN Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình