Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Nhà văn phòng Công ty cổ phần Tre gỗ Hải Hiền

Công trình được triển khai thi công đúng vào thời gian khó khăn: Đại dịch covid 19 vẫn còn đang rất phức tạp, thị trường nguyên vật liệu không ổn đinh, vật tư tăng giá.

Ngay sau khi kí hợp đồng, nhà thầu đã đánh giá lại thị trường để tìm ra phương hướng nhằm đảm bảo thi công đúng tiến độ và chất lương.

Bằng sự quyết tấm, cố gắng nỗ lực, nhà thầu đã hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đem lại sự hài lòng cho Chủ đầu tư.

Kính chúc quý công ty có những trải nghiệm tuyệt vời và làm việc hiệu quả trong văn phòng mới này.

Công trình: Nhà văn phòng- Công ty cổ phần Tre gỗ Hải Hiền.

Địa điểm: KCN Mông Hóa, Tp Hòa Bình.

 

1 3 4 5 6 7 8 10 9 13